محصولات

_

خدمات آزمایشگاهی

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت ابتکار مس پارسیان به منظور حفظ، ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات خود، به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد و با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن و دقیق آزمایشگاهی با انجام آزمون‏های مورد نیاز به تولید محصولات با بالاترین کیفیت می پردازد. محدوده فعالیت های واحد کنترل کیفیت هم راستا با واحد تولید از ابتدایی‌ترین مرحله یعنی خرید مواد اولیه تا نهایی‌ترین مرحله یعنی ارائه محصول به مشتری، لازم و ضروری است.
کوانتومتری• اندازه گیری غلظت عناصر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Zn٬Se ٬Sb ٬Cd ٬Bi٬Ag ٬Al٬S٬Pb٬Sn٬Fe٬Si٬P٬Ni٬Mg ٬Cr٬ Te٬AsوCo با استفاده از دستگاه کوانتومتر پایه مس مدل Spectrolab M شرکت Spectro آلمان
• امکان اندازه گیری در حد ppm
• امکان اندازه گیری غلظت عناصر فوق در محدوده وسیع غلظت در در برنامه هایHigh Pure Copper ، Pure Copper و Cu-Alloy
• قابلیت آنالیز نمونه ها با ابعاد حداقل mm 15 mm ×۱۵
• استاندارد آزمون : BS EN 15079:2007
اندازه گیری اکسیژن• اندازه گیری غلظت اکسیژن با استفاده از دستگاه آنالیزر اکسیژن مدل RO 416 – DR LECO
• اندازه گیری غلظت اکسیژن در نمونه های جامد مس ، آلیاژهای مس، فولاد، نیکل،کبالت و پودر های معدنی با دقت ppm
• امکان آنالیز نمونه هایی با وزن حداقل ۱ گرم
• قابلیت اندازه گیری اکسیژن در محدوده ppm5/0 تا % ۵/۴
• استاندارد آزمون :ASTM E2575:08 وASTM E1019:08
آزمون کشش• انجام آزمون کشش با استفاده از دستگاههای کشش مدل H5KS با ظرفیت ۵۰۰۰ نیوتن و H25KS با ظرفیت ۲۵۰۰ نیوتن ساخت کمپانی Hounsfield و ماشین کشش مدل AL-7000 LA 20 با ظرفیت ۲۰ تن ساخت شرکت Gotech
• اندازه گیری استحکام کشش نهایی ، استحکام تسلیم ، درصد ازدیاد طول نسبی و ... برای نمونه های گرد و تخت
• قابلیت انجام آزمون برای سیمهای نازک با قطر حداقل ۱/۰ میلیمتر و مفتول با قطر حد اکثر ۲۵ میلیمتر
• استاندارد آزمون : EN 10002-1: 2001
تست مقاومت الکتریکی• اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادیهای برق با استفاده از دستگاههای میلی اهم متر مدل Resistomat 2302 و Resistomat 2316 ساخت شرکت Burster در محدوده ۲ میلی اهم تا ۲۰۰ کیلو اهم
• امکان انجام آزمون روی نمونه هایی با مقطع ۵/۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر مربع با کمک فک مخصوص نگهدارنه نمونه
• اندازه گیری مقاومت الکتریکی با دقت ۱/۰ میکرو اهم
• قابلیت اندازه گیری مقاومت الکتریکی در دمای مرجع با کمک قابلیت Temperature compensation
• استاندارد آزمون : ASTM B193-08