واحد فروش و صادرات

 

_

به منظور ارائه سرویس سریع و با کیفیت، واحد صادرات  آماده پاسخ به درخواست مشتریان می باشد. مهم ترین مسئولیت های واحد صادرات به قرار زیر است:

-پاسخ گویی به درخواست مشتری به صورت ایمیلی، تلفنی و مذاکرات مستقیم

-بازاریابی موثر به منظور جذب مشتری جدید از طریق شرکت در نمایشگاه ها ی بین المللی

-ارائه تمامی موارد شامل قیمت، میزان سفارش، خواص محصول، مدت زمان تولید و حمل، شرایط قرارداد (در صورت لزوم انعقاد قرارداد) از A تا Z

-یاری رسانی فنی به مشتریان در مورد سفارش هایشان از طریق کارشناسان خبره مهندسی فروش