گروهصنعتی ابتکار مس پارسیان

تولید مفتول مسی  از کاتد

 

_

مفتول مس در عصر حاضر جایگاهی ویژه در بین صنایع و کمپانی‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، پیدا کرده است. این تجهیزات امروزه از محبوبیت فراوانی برخوردار شده‌اند، بنابراین نباید از کاربردهای فراوان سیم مسی غافل شد.

یکی از مشخصات مهم مس توان آلیاژدهی پردامنه آن با فلزات گوناگون است و از محدود فلزاتی است که به صورت خالص بیش ازآلیاژ مورد استفاده است.